4_regionale

Skal Danmark være EU’s socialkontor?


Den gamle Kro, Odense

10. november kl. 11 – 14,  kr. 150,- inkl. frokost


Nu skal vi ud af krisen!


Hotel Blicher i Ry

17. november Kl. 17 – 20,

kr. 200 inkl. middag


Landbrug og dansk mad i verdensklasse


Agerskov Kro, Agerskov

24. november kl. 11-14,

kr. 150,- inkl. frokost


Har Danmark og EU en fremtid sammen?

Restaurant Krydderiet, Hillerød

4. december kl. 17 – 21,

Kr. 150,- inkl. middag

Et dilemma optager os:

På den ene side er der klare fordele ved EU’s indre marked, hvor varer, kapital og arbejdskraft frit kan konkurrere over landegrænserne.

Her overfor står socialpolitikken. Det er de enkelte landes domæne. I Danmark betaler skatteyderne de sociale udgifter. Det siger sig selv, at det ikke kan lade sig gøre, hvis alle arbejdstagere i Europa bad om kontanthjælp!

Derfor er der behov for en afbalanceret løsning.

Kom og hør vore spændende talere: Ulla Tørnæs, MEP; Sanni Aakjær-Olesen og Jakob Øhrgaard fra Europakommissionen, Nils Trampe, DA og Lars Christian Lilleholt, MF.

EU skal mere på banen for at bidrage til vækst og økonomisk fremgang i Europa.

Efter krisen har fokus været på at forhindre en ny krise. Det skal vi undgå. EU bidrager nu til, at store europæiske banker ikke går konkurs. Det skyldes, at moderne samfund ikke kan fungere uden troværdige pengeinstitutter.

Nu skal vi ud af krisen! Og der er behov for andre boller på suppen:

Vi skal have klarhed over vores private økonomi bl.a. huslånene. Sunde virksomheder med mulighed for vækst, skal ikke stoppes af bankerne. Der skal mere gang i hjulene.

Europa skal i gang igen!

Kom og hør vore spændende talere: Ulla Tørnæs, MEP; Jens V. Krenkel, Realkreditrådet., Claus E. Pedersen, De lokale Pengeinstitutter og Venstres erhvervsordfører Kim Andersen.


Dansk økonomi afhænger af, at det går godt i landbruget. Indtægterne fra eksporten og de mange mennesker, der er beskæftiget i fødevareproduktionen, giver velstand og fremgang.

Derfor skal vi arbejde utræt-teligt for, at dansk land-brugspolitik hele tiden fremtidssikres. Nu har vi fået en ny EU-kommission og nye planer fra EU. Hvordan skal vi forholde os til det?

Og Arla’s forskningsinitiativ med universiteterne, vil det give nye muligheder?

Eller forsøget med Danish Crown og antibiotikafri svine-produktion på Bornholm?


Kom og hør vore spændende talere: Ulla Tørnæs, MEP; Martin Merrild, Formand for L&F; Jais Valeur, koncerndi-rektør, Arla Foods; Jesper Friis, direktør Danish Crown og Eva Kjer Hansen, MF, formand for europaudvalget.


EU’s politisamarbejde, Europol er sammen med det retlige samarbejde på vej ind i EU’s kerne. Derfor kan Danmark snart være ude. Skal vi have ny folkeafstemning, så vi kan  komme med igen?

På det vigtige forsvars- og sikkerhedspolitiske felt er Danmark heller ikke fuldt medlem af EU. Og det er jo ikke fordi, verden er blevet mere fredelig. Her er målet, at vi  afskaffer forsvarsforbeholdet.

Endelig har vi ikke euro. Vi følger den, men har ingen indflydelse, selvom vores økonomi er en del af Europas.

I over 20 år har vi haft en fod i hver lej: Én inde og én uden for EU. Vi trænger til en afklaring. Har vi og vore børn en fremtid i EU?

Kom og hør vore spændende talere: Ulla Tørnæs, Bjarke Møller, Uffe Gardel, Helge Pedersen, Steen Gade, Hans Jørgen Bonnichsen og Jakob Ellemann.


CACommunications - Mothsvej 61 - 2840 - charlotteantonsen@cacommunications.dk - tlf.31152435 - CVR-nr 32910688 -

webmaster Lone Puge - www.puge.eu